Lösenord: Från och med version 2.2 kan man välja att editeringsläget ska vara lösenordsskyddat. Lösenordet är alltid edit.

Pratkort

tim-pekar-small.jpg
 
 

Pratkort är ett AKK-verktyg, en bildkommunikationsapp, för barn som behöver hjälp med att börja kommunicera. Pratkort är en app till iPad och iPhone som fungerar utmärkt som komplement till teckenstöd och andra kommunikationssätt.

Pratkort har en mycket tydlig och enkel form.

  • inkluderar 500 illustrationer med ljud inlästa av professionella skådespelare
  • svenska och engelska versioner
  • lätt att skapa egna album, bilder, texter och ljud
  • importera egna bilder eller ta bilder direkt till appen med kameran i iPad2 och senare

Så här använder du Pratkort:

På huvudsidan lägger du till dina album. Tryck på Edit och välj Add new album. Börja tex med att lägga till ett album som handlar om något som ditt barn är intresserad av eller tycker om. Välj en TIMPIX-bild genom att välja Choose image from library eller lägg till ett eget foto på albumet, samt ge albumet ett namn. Tryck Done för att lämna redigeringsläget. 

Gå in i ditt nya album och tryck Edit. Välj Add new item och Choose item from library för att lägga till TIMPIX-bilder i ditt album. Du kan också lägga till egna bildkort med egna foton och ljud genom att välja Create new item. Tryck på Done för att lämna redigeringsläget.

Bygg på så sätt upp bildsamlingar som ditt barn sen kan använda som stöd i valsituationer. I Settings kan du välja storlek på bildkorten, färg på bakgrunden, om du vill ha lösenord för redigeringen och om du vill använda fleranvändarläget Multi-user-mode för att göra separata anpassningar för olika barn.

Här är en kort video om hur du använder Pratkort:

Vi vill gärna höra om era erfarenheter av Pratkort! Kontakta oss om du har erfarenheter att dela med dig av, eller om du har idéer till kommande versioner av appen.

ISO kod 222112 (Programvara för närkommunikation)