tim-pekar-small.jpg

Vi, Anna och Staffan Erlandsson, startade Timagine 2011 med appen Pratkort (se bilden ovan), en app för barn med funktionsnedsättning. Det var när vår son Tim, som föddes med en hjärnskada var i behov av ett kommunikationshjälpmedel, som vi bestämde oss för att utveckla en iPad-app till honom och andra ban med liknande behov. Pratkort utvecklade vi senare vidare till kommunikations-appen Prata som även innehöll stöd för meningsbyggnad.

Vi har också utvecklat ett helt eget symbolbildsystem, TIMPIX, med symboler för ca 3500 av våra vanligaste svenska ord. Exempel på dem ser du i våra nedladdningsbara bildstöd.

För närvarande säljer vi enbart flerspråksappen Språkkistan från 2015, som är en app vi skapat i samarbete med det norska företaget GAN Aschehoug. Det är en app för iPad och iPhone som bygger på en kombination av deras redan framgångsrika utbildningsmaterial för flerspråksinlärning på förskolenivå och vår första app Pratkort.

Användarvänlighet och lekfullhet är två ord som alltid står som ledstjärna när vi skapar en app. Det ska vara lätt för barnet att börja använda appen på en gång och det ska vara lätt för den vuxne att redigera appen.

Har du frågor till oss? Välkommen att kontakta oss via detta formulär.