Pratkort

En bildkommunikationsapp för barn som behöver hjälp med att kommunicera.

Mer info om pratkort >

Prata

En mer avancerad kommunikationsapp för barn och unga som har börjat sätta ihop meningar och använder bildstöd.

Mer info om Prata >

Språkkistan

En andraspråksapp som vi har utvecklat i samarbete med det norska bokförlaget GAN / Aschehoug.

Mer info om Språkkistan >

I would highly highly highly recommend this app for children with motor difficulties and need a simple AAC app.
— Mandy Nite, Welcome to Their World, om Pratkort