Nu finns vår app Prata att köpa på faktura via Frölunda Data! Gå in på www.frolundadata.se för att beställa eller läsa mer.

En bildkommunikationsapp för barn som behöver hjälp med att kommunicera.

Mer info om pratkort >

En mer avancerad kommunikationsapp för barn och unga som har börjat sätta ihop meningar och använder bildstöd.

Mer info om Prata >

En andraspråksapp som vi har utvecklat i samarbete med det norska bokförlaget GAN / Aschehoug. Släpps under 2015

Mer info om Språkkistan >

I would highly highly highly recommend this app for children with motor difficulties and need a simple AAC app.
— Mandy Nite, Welcome to Their World, om Pratkort