16-17 september hittar ni oss i monter C:09 på Hjälpmedel för livskvalitet på Kistamässan. Mässan är gratis! anmäl dig på http://www.hjalpmedelforlivskvalitet.se/

En bildkommunikationsapp för barn som behöver hjälp med att kommunicera.

Mer info om pratkort >

En mer avancerad kommunikationsapp för barn och unga som har börjat sätta ihop meningar och använder bildstöd.

Mer info om Prata >

En andraspråksapp som vi har utvecklat i samarbete med det norska bokförlaget GAN / Aschehoug. Släpps under 2015

Mer info om Språkkistan >

I would highly highly highly recommend this app for children with motor difficulties and need a simple AAC app.
— Mandy Nite, Welcome to Their World, om Pratkort